January 21, 2023

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΔΕΔΥ & ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ

Το από 20.1.2023 δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ για την αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής που κατέθεσε το δικηγορικό μας γραφείο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για λογαριασμό της ΑΔΕΔΥ, […]
January 15, 2023

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ-ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Με τις με αρ. Α2407-2409/6.12.2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για δεύτερη φορά ακυρώθηκε από το ΣτΕ η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοικήσεως να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα καθορισμού […]
December 30, 2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σε συνέχεια ερωτημάτων για την πρότυπη αίτηση-όχληση διακοπής παραγραφής, σύμφωνα με το από 28.12.2022 ενημερωτικό μου σημείωμα προς την ΑΔΕΔΥ, ακολουθεί σχέδιο πρότυπης αίτησης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να […]
October 7, 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με την με αρ.1380/2022 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας σε θαλάσσια νησιωτική περιοχή κατ’αποδοχή αίτησης ακύρωσης του οικείου Δήμου, ο […]
September 20, 2022

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της με αρ. 2367/2021 απόφασης της επταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του  Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε την υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21.08.2020 «εγκύκλιο» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού […]
June 28, 2022

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Με την με αρ.Α608/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κρίθηκε ότι η ρητή άρνηση του Προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής να ανακαλέσει καταλογιστική πράξη επιβολής πολλαπλού τέλους-διαφυγόντων φόρων σε υπόθεση λαθρεμπορίας, […]
April 6, 2022

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΘΩΩΣΗ

Με την 2108/2021 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε πειθαρχική ποινή δίμηνης αργίας σε δημοτικό σύμβουλο λόγω του ότι κατά την κρίση του ΣτΕ δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του το στοιχείο της […]
March 25, 2022

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΠΕΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σε σχέση με την 2η αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μυκόνου που κατέθεσε το δικηγορικό μου γραφείο  στις 18.3.2022 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της ΚΥΑ «Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου […]
January 23, 2022

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΟΔΟ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Με την με αρ. 58/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (εν συμβ.) ανεστάλη η εκτέλεση αποφάσεως Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί ανακλήσεως των αποφάσεων προσλήψεως αναπληρωτή εκπαιδευτικού κατ’αποδοχή ως προδήλως βάσιμου […]
November 5, 2021

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Με το 24/2021 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 60.000€ στα καθ’ων Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων […]
September 1, 2021

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ

Με την με αρ.1301/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κρίθηκε παράνομη η επιβολή προσθέτων τελών σε ταμειακώς βεβαιωθείσες πράξεις επιβολής ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δεν είχε προηγηθεί η αποστολή ατομικής […]
September 1, 2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Με τις με αριθμό Α1686-1689/2021 αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκαν ΠΕΕ-ΠΕΠΕΕ (πράξεις επιβολής ασφαλιστικών εισφορών και προστίμου για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων) λόγω παραβιάσεως του δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως […]