April 22, 2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το γνωμοδοτικό μου σημείωμα αναφορικά με την εξ αποστάσεως εργασία, όπως αναρτήθηκε στο site της ΑΔΕΔΥ στις 19.04.2021 (https://adedy.gr/gnvmodotikoshmeiwmasxetikameejapostasewsergasia/): ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ THN NOMIMOTHTA ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ […]
April 9, 2021

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το γνωμοδοτικό μου σημείωμα, όπως αναρτήθηκε στις 07.4.2021 στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ο.Λ.Μ.Ε. για το δικαίωμα παραιτήσεως των εκπαιδευτικών, αντικαταστατών των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ […]
April 1, 2021

ΟΛ ΣΤΕ 44/2021-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Απόσπασμα της απόφασης 44/2021 της Ολομελείας του ΣτΕ που έκανε αποδεκτή την αίτηση ακύρωσης που άσκησα για λογαριασμό του ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ κατά της ΚΥΑ περί καθορισμού των όρων της επένδυσης […]
March 3, 2021

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ

Με την με αρ.671/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι, όσο το Ελληνικό Δημόσιο δεν εκδίδει το προεδρικό διάταγμα αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μηχανικών του Τμήματος Μηχανικών […]
January 16, 2021

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ 44/2021-Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ακολουθεί το από 15.1.2021 δημοσίευμα του “MONONEWS” με τίτλο “Απόφαση ΣτΕ: Ακυρώθηκε η μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι”  σε συνέχεια της με αρ.44/2021 αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου […]
December 30, 2020

ΑΓΩΓΗ ΑΔΕΔΥ ΚΑΤΑ ΘΑΝΟΥ ΤΖΗΜΕΡΟΥ

Κατά το επίσημο δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ της 29ης Δεκεμβρίου 2020-Αγωγή της ΑΔΕΔΥ κατά του Θάνου Τζήμερου Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ μετά την υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση του κ. […]
December 23, 2020

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΚΑ

Με την με αρ.Α17523/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτό ότι, το περιεχόμενο της ενυπόγραφης δήλωσης εργαζόμενης που έγινε στο στάδιο του ελέγχου εκ μέρους των οργάνων του ΙΚΑ, […]
December 21, 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Μερική συμμόρφωση της διοικήσεως στην δικαστική απόφαση με αρ.559/2020 του ΔΕφΑθ που έκρινε ότι μη νομίμως αποκλείστηκε ο αιτών από διαδικασία επιλογής σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διευθύνσεως λόγω της συμμετοχής […]
December 21, 2020

ΑΕΙ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑ

Με την με αρ.126/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ακυρώθηκε η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Πρύτανη του καθ’ου Πανεπιστημίου να μονιμοποιήσει την αιτούσα, επί θητεία Λέκτορα. Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι […]
December 15, 2020

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Με το πρακτικό 2337/2020 κρίθηκε πλημμελής η συμμόρφωση του καθ’ου Πανεπιστημίου προς την με αρ.1881/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Τούτο διότι, η νέα διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μετάταξης που […]
August 25, 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατά την επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ της 25ης Αυγούστου 2020, παρατίθεται το γνωμοδοτικό μου σημείωμα για την άδεια ανατροφής τέκνου των νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών: Ι. Με αφορμή […]
June 26, 2020

ΑΚΥΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ-ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Με την με αρ.9408/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (όμοιες οι με αρ.Α 2713, 2714, 2715/2020 αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά) κρίθηκε άκυρη η επίδοση ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ […]