ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΔΕΔΥ & ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
December 30, 2022
ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΩΝ 2016-2017 ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4354/15
February 6, 2023

Το από 20.1.2023 δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ για την αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής που κατέθεσε το δικηγορικό μας γραφείο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για λογαριασμό της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τριών υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών του e-ΕΦΚΑ κατά της διαδικασίας και των 9 Προκηρύξεων επιλογής 24 Γενικών Διευθυντών στον e-ΕΦΚΑ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για τους ιδιώτες στον ΕΦΚΑ 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από κοινού με την ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τρεις υπηρετούντες Γενικούς Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ άσκησε, μέσω της Νομικής της Συμβούλου, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων, τη συνταγματικότητα της τοποθέτησης ιδιωτών στις κορυφαίες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας του e-ΕΦΚΑ. Μετά τη σύμπραξη ιδιωτών επαγγελματιών στην απονομή συντάξεων, την οποία έχει ήδη προσβάλλει η ΑΔΕΔΥ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακολούθησε η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του e-ΕΦΚΑ, με τη δυνατότητα επιλογής ιδιωτών-μάνατζερ σε θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού, μέσω μιας διάτρητης τριμελούς Επιτροπής που συμμετέχει ο ίδιος ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ και μέσω μιας παντελώς αδιαφανούς και αναξιοκρατικής διαδικασίας που ανατρέπει το πάγιο σύστημα επιλογής Γενικών Διευθυντών του Υπαλληλικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να «ανοίξει στην ελεύθερη αγορά» 19 θέσεις Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού. Η προκλητικότερη επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην τοποθέτηση ιδιωτών-μάνατζερ στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, που ασχολείται με την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αποτελεί τη δημοσιονομική κορωνίδα του Οργανισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με την ΠΟΣΕ/ΕΦΚΑ, μαζί με τις συνδικαλιστικές ενέργειες, θα αξιοποιήσει κάθε νομικό μέσο έτσι ώστε η ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου οργανισμού της χώρας, του e-ΕΦΚΑ, να μην ΠΕΡΑΣΕΙ.

Το δελτίο τύπου της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ θα το βρείτε εδώ: https://www.poseefka.gr/5390/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3/