ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ e-ΕΦΚΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
May 14, 2023
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
July 11, 2023

Δημοσιεύθηκε σήμερα ανακοίνωση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με το αποτέλεσμα της διάσκεψης για τις υποθέσεις επιλογής Γενικών Διευθυντών στον e-ΕΦΚΑ που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο για λογαριασμό της ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και 2 φυσικών προσώπων υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών:

Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι έγιναν εν μέρει δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως  της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και των δυο φυσικών προσώπων που είχαν προσφύγει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως ακολούθως:

«Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της  Επικρατείας

              Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4786/2021, 

 

                                                                 Ανακοινώνει τα εξής:

              Στις 26 και 29 Ιουνίου η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθε σε διάσκεψη τεσσάρων υποθέσεων, με εισηγητή τον Σύμβουλο Βασίλειο Ανδρουλάκη, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 9ης Ιουνίου και στρέφονταν κατά: α) της 682/2022 αποφάσεως Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β’ 6347 και διόρθωση σφαλμάτων Β’ 6709/2022)) και β) κατά εννέα προκηρύξεων του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης, επιπέδου Γενικής Διευθύνσεως, του εν λόγω φορέα, με τριετή θητεία. 

 

              Το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: 1) η απόφαση του Δ.Σ., κατά το μέρος που  όρισε ότι υποψήφιοι για επιλογή σε θέσεις Προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις α) Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, β) Στρατηγικής και Ανάπτυξης, καθώς και γ) στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κρήτης, όπως και οι αντίστοιχες παραδεκτώς προσβαλλόμενες προκηρύξεις,  δεν ήταν νόμιμες  και τούτο διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εξουσιοδοτικού νόμου 4892/2022 (Α’ 28), όπως αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια σχετική νομολογία,  αφού δεν τεκμηριώνεται γιατί στις θέσεις αυτές μπορεί, εν όψει των αρμοδιοτήτων, της φύσεως και της αποστολής τους, να τοποθετηθούν ιδιώτες ως υπάλληλοι επί θητεία και όχι αποκλειστικά μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και 

2) η απόφαση του Δ.Σ. και οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες προκηρύξεις δεν ήταν νόμιμες    κατά το μέρος που θέτουν όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία, αποκλίνοντας από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα, παρ’ όλον ότι ο ν. 4892/2022 ρητώς παραπέμπει στην ως άνω διάταξη του Υ.Κ. 

              Οι λοιποί λόγοι ακυρώσεως οι οποίοι αφορούσαν τη διαδικασία επιλογής που θεσπίζεται με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. απορρίφθηκαν.»

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΤΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/epikairotita/anakoinwseis-proedrou?contentID=SNEWS-TEMPLATE1688531082759&_afrLoop=13713002287618547#!%40%40%3F_afrLoop%3D13713002287618547%26centerWidth%3D65%2525%26contentID%3DSNEWS-TEMPLATE1688531082759%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1cy9v6lj6e_114