ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 13ο – 14ο ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ