ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΩΝ 2016-2017 ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4354/15

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΔΕΔΥ & ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
January 21, 2023
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
May 10, 2023

Σε συνέχεια του ενημερωτικού μου σημειώματος που ανάρτησε τον Δεκέμβριο του 2022 η ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την αναστολή της μισθολογικής εξελίξεως ετών 2016-2017 λεκτέα τα εξής:

  1. Εκείνο που μπορεί να διεκδικηθεί με αγωγή είναι η μισθολογική διαφορά που προκύπτει ανά εργαζόμενο λόγω της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης από 1.1.2016 έως 31.12.2017. Το ποσό της μισθολογικής διαφοράς που προκύπτει ανά εργαζόμενο, ζητείται εντόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση.
  2. Νομική βάση αποτελεί κατ’ αρχήν η αντισυνταγματικότητα της ρυθμίσεως του άρθρου 26 παρ.2 ν.4354/2015, μεταξύ άλλων, προς τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ.1 και 5, 25 παρ.1 εδ.α΄ Συντάγματος όπως και η αντίθεσή της προς τις διατάξεις των άρθρων 8 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Επικουρική βάση αποτελεί και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός ενόψει του ότι ο εκάστοτε δημόσιος φορέας ή φορέας του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επωφελήθηκε των υπηρεσιών του υπαλλήλου που είχε εν τοις πράγμασι εξελιχθεί το διάστημα 2016-2017, ως εκ του χρόνου απασχολήσεώς του, χωρίς να του καταβάλλεται το αντίτιμο που στοιχεί σε αυτήν του την ωρίμανση, ως μισθολογική αντιπαροχή.
  3. Η παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων είναι διετής και άρα εκείνο που μπορεί να αναζητηθεί αφορά την μισθολογική διαφορά που προκύπτει για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (αναλόγως εάν έγινε τέλη του 2022 η αίτηση διακοπής της παραγραφής προς το ΝΣΚ ή την Διεύθυνση Μισθοδοσίας), δηλαδή την διαφορά του μισθού που θα λάμβανε κάποιος τα έτη 2020, 2021 και 2022 εάν είχε εξελιχθεί μισθολογικά το 2016-2017 έναντι του μισθού που τα έτη αυτά πράγματι έλαβε.

Μπορεί να γίνει διεκδίκηση και σε βάθος πενταετίας (επειδή έχει υπάρξει διακύμανση της νομολογίας στο παρελθόν για το κατά πόσον είναι συνταγματική η διετής παραγραφή) αλλά πιθανόν οι αξιώσεις αυτές των ετών 2017, 2018 και 2019 να κριθούν παραγεγραμμένες.

  1. Αναλόγως του φορέα που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι και της σχέσεως εργασίας που τους συνδέει με αυτόν (μόνιμοι ή ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) η αγωγή ασκείται στα διοικητικά δικαστήρια (Διοικητικό Πρωτοδικείο) ή στα πολιτικά δικαστήρια (Ειρηνοδικείο).