ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΘΩΩΣΗ
April 6, 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
February 24, 2023

Σε συνέχεια της με αρ. 2367/2021 απόφασης της επταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του  Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε την υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21.08.2020 «εγκύκλιο» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (με αφορμή αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού-την υπόθεση δεν την χειρίστηκε το γραφείο μας),

το δικηγορικό μας γραφείο χειρίστηκε τις εξής υποθέσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που είχαν επιτυχή έκβαση στα Διοικητικά Εφετεία:

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: εξεδόθη η με αρ.Α82/2022 απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως τεσσάρων (4) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: εξεδόθη η με αρ.Α232/2022 απόφαση που έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης εννέα (9) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: εξεδόθη η με αρ. Α145/2022 απόφαση που έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης νεοδιόριστης εκπαιδευτικού,

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: εξεδόθη η με αρ.1824/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης επτά (7) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Οι ως άνω δικαστικές αποφάσεις ακύρωσαν τις αντίστοιχες πράξεις Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες είχε απορριφθεί το αίτημα χορήγησης 9μηνης άδειας ανατροφής ή είχε περισταλεί τούτη κατά τον μαθηματικό τύπο της εγκυκλίου, αναλόγως του εάν το τέκνο ήταν ηλικίας άνω ή κάτω των 2 ετών κατά την ημερομηνία διορισμού του/της εκπαιδευτικού, λόγω του ότι απώλεσαν το νόμιμα έρεισμά τους που ήταν η «εγκύκλιος» του Υπουργείου Παιδείας.